Дир гІагараб «Генуб»

Дун жаний гьаюраб, дун жаний гІураб

ГІагараб дир росдал къисмат бицинищ,

Жибго цІакъ гьитІинаб, гьунар кІудияб

Имамзабазул ракь буго рехсолеб.

 

Дур хІакъалъулъ хъвазе гІемераб буго,

ГІеларо дир къуват кинабго хъвазе.

Щибго хъвачІониги, бицинчІониги,

Берда цебе буго «гендерил сангар».

 

ГъазимухІамадгун дов Имам Шамиль

ШаригІатги цІунун рагъараб росо,

Эл асир гьаризе боялги рачун

ГІурус «пача» ваІун чурхъараб росо.

 

ТІаде къо кканиги къватІий рахъине

КъвакІарал васазул цІар бугеб росо,

Рагъде росалги ун рокъор хутІарал

Руччабаца ярагъ борчараб росо.

 

Тущманасе хІелун хІалихьатаб цІар,

Тарихалда течІеб имамасул рвкь.

Дуй квешлъи гьабизе къватІив вахъарав

Мурадалде щвечІеб Шамилил ватІан.

 

Дур бахІарчилъиги, дур гьунаралги

Гьаб историялда гІемераб хъвана.

Къоло щуго соналъ хвалчен борхарав

Къуватав Шамилил цІар кибго хъвана.

 

Лъабго имам вахъун чІухІараб росо

ЧІунтизе биччаге къвакІарал васал,

Умумуз нужехъе цІунизе кьураб

ЦІуне «ясбер» гІадин гІагараб росо!

 

ГІайнаъ Камилова

Генуб росо, 20І0 сон

 


НАШ АДРЕС: Республика Дагестан, Унцукульский район, село Гимры, п/я 368951 * Обратная связь