Росдаде бачІараб чІегІераб балагь

РагІарищ нужода, апрель моцІалда

Генуб росулъ ккараб цо лъугьа-бахъин

Кьурул нохъоде ун рахчарал вассал

ТІаде бомба рехун шагьидлъун хварал

 

Гьел гІолохъаби чІван нахъе русине

Бухьун гьечІо жакъа Генубе сапар

Сверун сангарги къан, ярагъги сукІун

Росу чухъилилан чабхъад рахъана

 

ИчІго-анцІго мина бомбабиги лъун

Ракьул чохьонире тІерхьинаруна

ГІайиб гьечІелазул рукъзабахъе лълъун

Берцинал минаби суризаруна

 

Гьезухъе кодобе магІишатги кьун

Рахъана къватІире «мирный жителал»

ЯхІ гьечІеб агьлуялъ гурхІел гьечІого

Малаца квераца гъурана щвараб.

 

Анкьазарго ОМОН тІаделъаниги

Мурад тІубачІилан ццимищ бахъараб?

Цоги гІолохъаби кодор щвечІого

Щваразда рецІарун мурад тІубарищ?

 

Жакъа васалги чІван тІаде руссани

ТІокІаб гьазий гІарац киса бачІинеб?

«КТО» лъунилан хІиллаги ургъун

ХІукумат гІрккизе кире рахъинел?

 

Гьазда яхІ гьечІилан кинан абилеб

Киналго «мебелал» гъурун ратана

ТІалабиял рукІин гьанже бичІчІана

Баччизе кІвараб жо бикъун батана.

 

Данде кьвагьулареб, квер бегьулареб

РухІ гьечІеб аллатгун рагъун ратана.

«Мочалка» - «матрасал» лъалаън ратана

Тущман бокьов ватун, чІвалилан хІинкъун.

 

Гьанже хІукуматалъ кин бокьаниги

«Памперсал» къватІире риччалел руго,

Цойги рачІунелъул воре кІочонге

КІудияб «коробка» цадахъ босизе.

 

Нижер руччаби-ян нуж хъвадаризе

Росулъ рухІ бугев чи хутІун вукІинчІин,

Берцинаб гІакаги, хераб хІамаги

Рукъзабахъ ратидал къосунищ ккарал?

 

«Закон»го  – «закон»-ан, гаргадулин нуж

«Закон» кибха бугеб хІукуматалъул?

«Автоматал» райдал, маскІаби хейдал,

Къуват нужехъ бугин пикруйищ ккараб?

 

Аза-азар ОМОН тІаделъаниги

ТІадегІанав Аллагь къуватав вуго,

Къуватаб ярагъгун тІаде щваниги

ЩвечІо мурадалде хІукму гьечІого.

 

Мекъалда-тІекъалда ниж рекъоларо,

Хъваралда разилъун гьадин рукІуна,

ХІакъикъияб гуреб хъвазе лъаларо

Нижей захІматлъараб загьир гьабила.

                                                                                       Гендерил жамагІат  І5.04.20І3 сон


НАШ АДРЕС: Республика Дагестан, Унцукульский район, село Гимры, п/я 368951 * Обратная связь